Västerängs Samfällighetsförening

Västerängs Samfällighetsförening, c/o Per Eklund, Ripvägen 16, 139 41 Värmdö


Login:    


                                                                                           Välkommen till Västerängs Samfällighetsförening                                                                                           Här på startsidan kommer du att se fortlöpande nyheter i vårt område, såsom byggplaner, nya bestämmelser och midsommarprogram.
                                                                                           Men vi kommer även att informera om tråkigare händelser som t ex inbrott och stölder.

                                                                                           Det finns en brevlåda där du kan skicka dina förslag eller synpunkter, dessa går direkt till Styrelsen.

                                                                                           På klotterplanket kan du själv lägga ut information.

                                                                                           Vi har för avsikt att försöka komma ut med information så snabbt som det bara är möjligt.
                                                                                           Det kan t ex gälla saker som du vill sälja eller ge bort eller om det är något budskap som du vill komma ut med till övriga medlemmar.                                                                                           Aktuellt!


                                                                                           Info från vägmästaren
                                                                                           2019-11-15

                                                                                           Jag har fått besked, att det nu är Ok att ansöka om att få ansluta sig till vattenservicen. Ej avlopp. Ansökan skall göras till Elisabeth Nyberg, Värmdö kommun.

                                                                                           Vänliga hälsningar
                                                                                           Gunnar Andersson
                                                                                           070-298-79-95


                                                                                           Vattenanslutning
                                                                                           2019-08-21

                                                                                           Det är absolut förbjudet att koppla in sig på vatten och avlopp i området, det har framkommit att några fastighetsägare kopplat på sig.
                                                                                           JM kommer att utreda, vilka som kopplat på sig olovligen. Viten kan komma att utdebiteras.


                                                                                           Årsstämma 2019
                                                                                           2019-06-16

                                                                                           Läs mer-->


                                                                                           Påminnelse
                                                                                           2019-05-16

                                                                                           Inga inkopplingar får se innan kommunen anvisat förbindelsepunkt, dvs skickat ut faktura med bilagd förbindelsepunktskarta.
                                                                                           Detta vore vi tacksamma om vägföreningen kan lägga ut på sin hemsida.

                                                                                           Västerängs Samfällighetsförening
                                                                                           Per Eklund
                                                                                           Ripvägen 16
                                                                                           13941 Värmdö